Absztrakt beadás

A Konferencia előadás-kivonatait szerkesztett kötetben, elektronikusan letölthető, kinyomtatható formában készítjük el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Konferencia tudományos programjában csak előzetesen regisztrált, illetve részvételi díjat befizetett előadók szerepelhetnek.

Az absztraktok leadásának határideje: 2019. január 10.

Beküldés feltételei

 • A meghirdetett témák (l. alább) alá besorolható, tudományos és/vagy gyakorlati relevanciájú munka informatív bemutatása történik.
 • Sikeres elfogadást követően a Konferencián legalább a szerzők egyike részt vesz.
 • Az előadó akadályoztatás esetén legkésőbb két nappal a prezentáció előtt írásos formában jelzi azt a Tudományos Szervező Bizottságnak.

Formai követelmények

 • Több absztraktot is benyújthat. Az egyes absztraktok esetében mindig azt a nyelvet válassza, amin az előadását fogja tartani.
 • Az absztraktot tehát vagy magyar vagy angol nyelven kérjük beadni. Egy absztrakt két nyelven nem adható be!
 • Amennyiben magyar nyelvű absztraktot ad be, kérjük az absztrakt szöveg végén, a címet angolul is megadni.
 • Kérjük a szerző(k) teljes (nem rövidített, de titulus nélküli) nevét, majd a szerző munkahelyének nevét és helység nevét megadni.
 • Kérjük, válassza ki, hogy milyen típusúelőadásformát választ: poszter, előadás(max. 10 perc), szimpózium (90 perc), workshop (90 perc)
 • Kérjük mindig az absztrakt nyelvének megfelelő prezentáció típust válassza!
 • Kérjük, határozza meg a legmegfelelőbb témát és adjon meg 3 kulcsszót a prezentációjához.
 • A szerkesztőablakba beírt szöveg nem haladhatja meg a 2500 karaktert (a beírt szöveg a cím, a szerzők neve ésmunkahelye, valamint a kulcsszavak nélkül értendő).
 • A szerkesztőablak nem ad lehetőséget táblázat vagy ábra beillesztésére.
 • Absztraktokat a következő témákban várunk:
  1. Perinatális lelki egészség – kutatás
  2. Perinatális lelki egészség – gyakorlat
  3. Perinatális lelki egészség – képzés
  4. Perinatális lelki egészség – szakmapolitika
  5. Csecsemő- és kora gyermekkori lelki egészség – kutatás
  6. Csecsemő- és kora gyermekkori lelki egészség – gyakorlat
  7. Csecsemő- és kora gyermekkori lelki egészség – képzés
  8. Csecsemő- és kora gyermekkori lelki egészség – szakmapolitika
  9. Szülőség és szülői lelki egészség – kutatás
  10. Szülőség és szülői lelki egészség – gyakorlat
  11. Szülőség és szülői lelki egészség – képzés
  12. Szülőség és szülői lelki egészség – szakmapolitika
  13. Kora gyermekkori intervenció es lelki egészség
  14. Perinatális, csecsemő- és kora gyermekkori fejlődés – kutatás
  15. Orvosi kérdéskörök
   • Szülészet-nőgyógyászat
   • Neonatológia
   • Pszichiátria
   • Csecsemő- és gyermekgyógyászat
   • Háziorvoslás
   • Egyéb
  16. Szociális és társadalmi kérdéskörök
   • Szociológia
   • Szociálpolitika
   • Gyermekjogok és családjog
   • Közgazdaságtan
   • Egyéb
  17. Egyéb
 • A tudományos absztraktok felépítése a következő: Bevezetés, Célkitűzés, Módszerek, Eredmények, Következtetések
 • A gyakorlati absztraktok felépítése a következő: Bevezetés, Az eset(ek)/beavatkozás(ok)/program(ok) leírása, Következtetések

Az előadás-kivonatot csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha az megfelel a beküldési feltételeknek és formai követelményeknek. A Tudományos Szervező Bizottság fenntartja a jogot, hogy a beküldött absztraktokat elbírálja, átírásra visszaküldje, vagy formájának módosítását kérje. 

A Konferenciára a következő prezentációs formák közül lehet választani:

Szimpózium:

Egy adott téma köré szervezett 90 perces program, melyben 4–6 különálló, önálló absztrakttal rendelkező előadás szerepel. A szimpózium szervezőjétől kérjük, hogy adja meg nevét és a szimpózium címét, témaleírását, valamint a szimpóziumban szereplő előadókat és előadás címeket.

Szimpózium PROGRAM: A szimpóziumot – a tervezett programot az előadókkal és a témával együtt – annak szervezője jelenti be és tölti fel a rendszerbe.

Szimpózium ELŐADÁS: A szimpózium keretén belüli előadások közül az előadó az általa választott előadást saját maga tölti fel a rendszerbe.

Előadás:

Jelentkezhetnek önálló, 15 perces előadások kivonatával is. A Tudományos Bizottság téma szerint csoportosítja az előadásokat, és 90 perces témablokkokat szervez, ahová moderátornak / üléselnöknek az egyik előadót kéri fel. A tematikus előadásblokkokban vitaidőt is biztosítunk, azonban ehhez kérjük, hogy az előadások ne lépjék túl a 15 percet. 

Amennyiben a Tudományos Bizottság nem fogadja el előadásként a benyújtott absztraktot, poszterként való szerepeltetésre adhat lehetőséget.

Workshop:

Önálló, 90 perces, interaktív, gyakorlati vagy módszertani jellegű workshopra, műhelybemutatóra is nyújthatnak be jelentkezést.

Poszter:

A poszterek kiállítására csütörtökön, pénteken és szombaton kerül sor, reggeltől délutánig megtekinthetők lesznek. Kérjük, hogy a poszterek legalább egyik szerzője legyen a poszter mellett a kijelölt Poszterszekció alatt. A poszter nyomtatott formában kérjük elkészíteni, amely legfeljebb 90 cm széles, és 120 cm magas lehet.

Recommended training