Prof. Dr. Valéria Csépe, PhD, DSc

DSc in cognitive psychology
professor of cognitive psychology and neuroscience, professor of multilingual studies
member of the Hungarian Academy of Sciences and of the Academia Europaea
Research Centre for Natural Sciences
Brain Imaging Centre (Research Group of Neurocognitive Development)

Fields of interest

behavioral and brain correlates of typical and atypical cognitive development from infancy to adulthood, research topics: development of spoken and sign language, reading acquisition and disorders, spatial navigation, music, executive functions, probabilistic learning

Short biography

Valéria Csépeis professor of cognitive psychology and neuroscience (Technical University of Budapest, University of Pannonia), and research professor at the Research Centre of Natural Sciences (RCNS) of the Hungarian Academy of Sciences (HAS), member of the Hungarian Academy of Sciences and the Academia Europaea.  Her research focuses on the behavioral and brain correlates of typical and atypical cognitive development from infancy to adulthood. The research group of Neurocognitive Development founded by her at the Brain Imaging Centre of RCNS HAS, investigates brain correlates related to the development of spoken and sign language, reading acquisition and disorders, spatial navigation, music as well as executive functions and probabilistic learning with various brain and behavior methods.

She served as deputy secretary General of the Hungarian Academy of Sciences, elected for two terms (2008–2014), being the first female in such a high position there. Between 2012 and 2018 she worked for the strategic committee of the International Council of Science (ICSU) as elected member and took part in the preparatory works of the International Science Council (merger of ICSU and ISSC). She is president, appointed in 2016 and 2018, of the Hungarian High Education Accreditation Committee. As of 2017 she is principal investigator of the national curriculum redesign and implementation EU project in Hungary and member of the Education 2030 focus group of the OECD.

She has more than 350 publications, including several highly cited papers, listing journal articles, monographs, edited books, book chapters and conference papers in English and Hungarian.

Csépe Valéria a kognitív pszichológia és idegtudomány professzora, egyetemi tanár (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pannon Egyetem) és a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjának (MTA TTK) kutatóprofesszora, a Magyar Tudományos Akadémia és az Academia Europaea tagja. Kutatásainak fókuszában a tipikus és az atipikus kognitív fejlődés viselkedéses és agyi korrelációi állnak, a csecsemőkortól a felnőttkorig. Az MTA TTK Agyi Képalkotó központjában általa alapított Neurokognitív Fejlődés Kutatócsoport a beszélt- és a jelnyelv fejlődését, az olvasás elsajátítását, fejlődését és rendellenességeit, a téri navigációt, a zene fejlődési hatásait, valamint a végrehajtó funkciók és a valószínűségi tanulás agyi korrelátumait vizsgálja különböző agykutatási és viselkedéses módszerekkel.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesi feladatait két egymást követő ciklusban (2008–2014), az Akadémia történetében első ilyen magas rangban megválasztott akadémikusnőként, látta el. A Nemzetközi Tudományos Tanács (ICSU), stratégiai bizottságának választott tagjaként dolgozott 2012 és 2018 között és részt vett az egyesüléssel (ICSU és ISSC) létrehozott International Science Councilelőkészítésében. 2016-tól majd 2018-tól a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke. 2017-től vezeti a nemzeti alaptanterv megújítására és bevezetésére létrehozott kiemelt EU‑s fejlesztési projektet, tagja az OECD Education 2030 curriculum-megújítási fókuszcsoportjának.

Több mint 350, köztük számos magas idézettségű, publikációinak listáján angol és magyar nyelvű folyóiratcikkek, monográfiák, szerkesztett könyvek, könyvfejezetek és konferencia közlemények találhatók.

Recommended training