Prof. Dr. Varga Katalin, PhD.

Pszichológus, tanszékvezető egyetemi tanár

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Affektív Pszichológiai Tanszék

Érdeklődési terület

perinatális tudomány, kötődés, szülés-születés minősége, módosult tudatállapotok, szuggesztiók, szomato-pszichoterápia

Rövid bemutatkozás

Dr. Varga Katalin, PhD. pszichológus, egyetemi tanár, az MTA doktora, az ELTE Affektív Pszichológiai Tanszékének vezetője. A diploma megszerzése, vagyis 1986 óta folyamatosan az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársaként dolgozik. Kutató- és elméleti munkáiban a különféle módosult tudatállapotokkal – kiemelten a hipnózis illetve az autogén tréning – foglalkozik.

A Magyar Hipnózis Egyesületének hipnoterápiás tanfolyamát 1991-ben végezte el, és hipnoterapeutaként egyre több területen (szülészet, általános anesztézia, orvos-beteg kommunikáció, kritikus állapotú betegek) szorgalmazza a pozitív szuggesztiók alkalmazását, és általában a lélektani szempontok érvényesítését.

Egyetemi oktatóként felfigyelt arra, hogy milyen méltatlanul mellőzött a pszichológusok oktatásában (de akár a tanárképzésben is) a szülés-születés témaköre. Pályája kezdetén ún. „speciális kurzusként” tartott e témáról órákat. Ebben az időszakban jelent meg a „Szülés-születés” c. könyv Suhai Gábor társszerzésével. A Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társasággal közösen gondozott Perinatális Szaktanácsadó posztgraduális képzés felelős vezetője és oktatója az ELTE‑n.

Egyéni tanácsadásban 30 éve foglalkozik gyermeket váró párokkal. Az Aktív Szülés Program munkatársa és kuratóriumi tagja alapításától fogva. Különféle szakmai, valamint nagyközönségnek szóló fórumon igyekszik felhívni a figyelmet e téma rendkívüli összetettségére, finom szabályozottságra, és a szülés-születés „minőségének” messzire nyúló hatásaira.

Recommended training