dr. Németh Tünde

Gyermekgyógyászként és pszichoterapeutaként szakmai munkám középpontjában a pszichoszomatika, a megelőzés, a kliensekkel való találkozás, valamint az oktatás és az ismeretterjesztés áll.

Dolgoztam vidéken iskolaorvosként, majd 15 évig kórházi osztályon. Munkatársaimmal 1993‐ban indítottuk útjára a Családbarát Programot, mely egyrészt az egészségügynek egy új útját jelentő minőségfejlesztési program, ami az egészséget, a megelőzést, a szülőségre való felkészülést, a család támogató rendszerének visszaállítását teszi központba az egészségügyi és a szociális ellátás keretében, másrészt konferenciákkal, műhelymunkával interdiszciplináris találkozásoknak adott teret.

2000‐ben indult egy elkötelezett közös munka Prof. Dr. Hédervári Heller Évával, melynek több szakmai eredménye lett, többek közt 2005‐ben nemzetközi együttműködésben indítottuk útjára az Integrált szülő‐csecsemő konzulens képzést, mely 2010 óta posztgraduális szakirányú diplomát adó képzés és jelenleg a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében (SE EKK MHI) és az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán (ELTE BGGYK) folyik.  

2003‐tól 7 éven át vezettem az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) Perinatalis és koragyerekkori prevenciós osztályát.

2004‐ben egyik alapítója voltam Prof. Dr. Kurimay Tamással a nemzetközi támogatással – prof dr Hans Peter Hartmann, Prof. Dr. Hédervari Heller Éva – elindított „EGYÜTT – Szülés előtti, szülést követő mentális zavarok felismerése és kezelése anya‐gyerek egységben” elnevezésű programnak.

2005‐től 10 évig voltam a Szoptatás Támogató Nemzeti Bizottság titkára.Több éven át a Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság vezetőségi tagja, valamint alapítója voltam a Magyar Pre‐ és Perinatalis Pszichológiai és Orvostudományi Társaságnak (MPPOT).

Recommended training