dr. Németh Tünde

Gyermekgyógyászként és pszichoterapeutaként szakmai munkám középpontjában a pszichoszomatika, a megelőzés, a kliensekkel való találkozás, valamint az oktatás és az ismeretterjesztés áll.

Dolgoztam vidéken iskolaorvosként, majd 15 évig kórházi osztályon. Munkatársaimmal 1993-ban indítottuk útjára a Családbarát Programot, mely egyrészt az egészségügynek egy új útját jelentő minőségfejlesztési program, ami az egészséget, a megelőzést, a szülőségre való felkészülést, a család támogató rendszerének visszaállítását teszi központba az egészségügyi és a szociális ellátás keretében, másrészt konferenciákkal, műhelymunkával interdiszciplináris találkozásoknak adott teret.

2000-ben indult egy elkötelezett közös munka Prof. Dr. Hédervári Heller Évával, melynek több szakmai eredménye lett, többek közt 2005-ben nemzetközi együttműködésben indítottuk útjára az Integrált szülő-csecsemő konzulens képzést, mely 2010 óta posztgraduális szakirányú diplomát adó képzés és jelenleg a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében (SE EKK MHI) és az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán (ELTE BGGYK) folyik.  

2003-tól 7 éven át vezettem az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) Perinatalis és koragyerekkori prevenciós osztályát.

2004-ben egyik alapítója voltam Prof. Dr. Kurimay Tamással a nemzetközi támogatással – prof dr Hans Peter Hartmann, Prof. Dr. Hédervari Heller Éva – elindított „EGYÜTT – Szülés előtti, szülést követő mentális zavarok felismerése és kezelése anya-gyerek egységben” elnevezésű programnak.

2005-től 10 évig voltam a Szoptatás Támogató Nemzeti Bizottság titkára.Több éven át a Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság vezetőségi tagja, valamint alapítója voltam a Magyar Pre- és Perinatalis Pszichológiai és Orvostudományi Társaságnak (MPPOT).

Recommended training