prof. dr. Pethesné Dávid Beáta

Szociológus, egyetemi tanár. A Semmelweis Egyetem, EKK, Mentálhigiéné Intézet igazgatója,valamint a SE IV/3 doktori program vezetője, az Egészségügyi Közszolgálati Karoktatási‐kutatási dékánhelyettese. Az MTA TK Szociológiai Intézet tudományos tanácsadója. Az Otthon Segítünk Alapítvány kuratóriumi elnöke, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság tagja, 2011‐től a HUNNET (magyar kapcsolathálózat elemzők társasága) elnöke.

Fő kutatási területei: kapcsolathálózat elemzés, család‐ és egészségszociológia.  Jelenleg futó kutatásai: a rendszerváltás családtörténeteinek utánkövetéses elemzése, a roma szakkollégiumi hálózat szociológiai vizsgálata, valamint a magyarországi Integrációs és dezintegrációs folyamatok elemzése kapcsolathálózati módszerekkel.

Számos tanulmány és könyv szerzője. 2007‐ben a Századvég kiadónál jelent meg Albert Fruzsinával közösen írt könyve, Embert barátjáról. A barátság szociológiája címmel. Barna Ildikó, Bóné Veronika, Hegedűs Réka és Izsák Évával közösen írt könyvük 2016‐ban a L’Harmattan kiadó gondozásában A rendszerváltás családtörténetei címmel jelent meg.

Recommended training